ĂN CHẮC Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :09-12-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
09-12-21 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
08-12-21Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng222
07-12-21Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
286
06-12-21TT Huế: 48,
Phú Yên: 29
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
05-12-21Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 20
Trượt284
04-12-21Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
267
03-12-21Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
285
02-12-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
01-12-21Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 82
Trúng Khánh Hòa252
30-11-21Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 37
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
29-11-21TT Huế: 35,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
259
28-11-21Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 08
Trúng Khánh Hòa215
27-11-21Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
277
26-11-21Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai282
25-11-21Bình Định: 03,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
24-11-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
262
23-11-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
221
22-11-21TT Huế: 71,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
254
21-11-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 25
Trúng Khánh Hòa269
20-11-21Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 63
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
19-11-21Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 10
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
18-11-21Bình Định: 79,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 96
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
17-11-21Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
229
16-11-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
15-11-21TT Huế: 51,
Phú Yên: 78
Trúng Phú Yên243
14-11-21Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
234
13-11-21Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
224
12-11-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
11-11-21Bình Định: 27,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241
10-11-21Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
09-11-21Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 37
Trúng Quảng Nam270
08-11-21TT Huế: 18,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
224